* Услугата се извършва на лица с постоянен адрес в гр.Габрово

Необходими документи:


- Молба - по образец;

- Нотариално заверена декларация – по образец;

- Преведено и заверено чуждестранно решение, влязло в сила;

- Документ за самоличност на заинтересования


Срок на извършване: до 14 дни

Такса: 10.00 лв.

Молба 21 KB
Декларация 20 KB