Необходими документи:

- При смяна на постоянен адрес  – Заявление за смяна на постоянен адрес

* Заявлението се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
- Декларация – съгласие за регистрация

Срок на извършване: веднага

Такса: 4.00 лв.