Като носител на наградата Европейски Зелен лист и посланик на Споразумението на кметовете, Община Габрово демонстрира и прилага ползите от европейските и националните политики в областите на климата и енергията за привличане на частни инвестиции и подобряване на качеството на живот на гражданите на местно равнище. В унисон с европейските тенденции и политики градът се стреми да реализира проекти с висока добавена стойност, като същевременно въвлича различни участници в този процес.

ДНИТЕ НА КЛИМАТА И ЕНЕРГИЯТА е хибридно събитие, което ще се проведе от 24 до 25 юни в Габрово, с основни акценти - Национални стратегически документи и местни планове; Споразумение на кметовете и Европейска енергийна награда; Енергиен мениджмънт и сертификационни системи; Инвестиционни концепции и начини за финансиране; Програми за обновяване на сгради; Енергийно неутрални градски райони и индустриални паркове и др.

В конференцията ще вземат участие представители на Европейската комисия, Европейския парламент, Комитет на регионите, представители на правителството, НСОРБ, НПО, енергийни агенции, мрежи на местните власти, енергийни консултанти, финансиращи институции и чуждестранни лектори на експертно равнище.

Предварителна програма 

Регистрация