Община Габрово уведомява, че въвеждането на Системата за енергиен мениджмънт, която ще извършва управление, мониторинг и контрол на уличното осветление, ще се осъществи след приключване на подмяната на осветителите и монтиране на всички табла за управление на уличното осветление на територията на град Габрово.

Към момента поетапно се монтират нови табла в районите с нови осветители.

До въвеждането на Системата, управлението на таблата ще се осъществява с фото датчици като при извършване на съпътстващите настройки на новите табла е възможно включването и изключването на уличното осветление в отделни райони на града да настъпва в по-ранен или по-късен от определения за това час.

Община Габрово се извинява за причиненото неудобство и апелира за повече търпение от страна на гражданите към изпълнението на модернизацията на уличното осветление в град Габрово.