Приключи конкурсната сесия по Програма Младежки дейности на Община Габрово за 2021 г. 

След направената оценка от експертна комисия, две проектни предложения са класирани и ще бъдат финансирани по Програмата.

По приоритет ZДРАВОСЛОВНИ В ГАБРОВО, финансова подкрепа в размер на 5000 лв., получава Сдружение „ИМКА” – Габрово за реализиране на проект „Код: АКТИВЕН“

В рамките на проекта, в периода юли – октомври 2021 г., е планирано реализирането на модел за активизиране на младите хора в Габрово за поемане на водеща роля в своето личностно и социално развитие. Моделът включва интерактивни форми на ангажиране, менторска подкрепа и реализиране на младежки събития. Предвиждат се 2 обучения, 2 мастър класа, 5 дневна лидерска академия в местността Узана и 2 публични младежки събития.

По приоритет ZЕЛЕНИ В ГАБРОВО,  финансова подкрепа в размер на 4875 лв. получава   Национална Априловска гимназия  за реализиране на проект „Всеки от нас може да бъде промяната“.

Проектът ще се осъществи в периода септември – октомври 2021 г. и в резултат ще бъде създадена младежка зелена зона в двора на НАГ – „Zона НАГ 1221“. Тя ще е проектирана и реализирана от ученици на гимназията, вдъхновени от идеите на кръговата икономика и от популярния образ на Габрово като зелен град и град на спестовността и практичността.

В партньорство с Музей „Дом на хумора и сатирата“, учениците от Априловска ще търсят, сортират и сглобяват метални отпадъци, за да бъдат използвани отново и интегрирани в интересни и приложни екстериорни решения, свързвани с обзавеждането на младежката зелена зона в НАГ.

„Бъди промяната!“ беше слоганът на Програма Младежки дейности за 2021 г., с който Община Габрово провокира поколението Z да търси, открива и създава бъдещето на нашия град, според своята  визия.

С „Код: АКТИВЕН“ и „Всеки от нас може да бъде промяната“ младите хора на Габрово предложиха своите интелигентни, творчески градивни идеи, с които да допринесат за промяната на Габрово.