Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, със заповед на кмета на Община Габрово, от 30.07.2021 г. е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Междени и Узуните, при следния график:

  • Два дни водата е спряна. Вода се подава в 8:30 ч. на третия ден до изчерпване на количеството в резервоарите.

Следващото пускане на вода ще е в в 8:30 ч. в сряда, 04.08.2021 г.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.