Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, със заповед на кмета на Община Габрово, от 06.08.2021 г. се въвежда режим на водоподаване на село Врабците, при следния график:

  • Вода ще се подава от 17:00 часа до 09:00 часа през ден.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и други различни от питейно - битови нужди.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат кв. Любово, кв. Етъра и селата Поповци, Иванковци и Донино.

Във връзка с основния ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат кв. Гачевци, кв. Велчевци, кв. Чехлевци и ул. "Урожай".