Габровският общински съвет единодушно подкрепи предложението за създаване на филиал „Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод“ към Музей „Дом на хумора и сатирата“- Габрово.  

През 2013 г. Общинският съвет задължи кмета на Габрово да предприеме действия за създаване и изграждане на Център за модерно изкуство, а през 2021 г. даде съгласие за безвъзмездно придобиване на собственост, за изграждане на Центъра, върху имота на бившия Техникум по текстил. За целта е необходимо институционално учредяване на Центъра.

Днес местният парламент даде съгласие филиалът да се помещава в сградата на Дома на хумора и сатирата, да се финансира чрез бюджета на музея и да му бъдат предоставени за опазване и представяне 50 броя подписани постери на проекти, реализирани от Кристо и Жан-Клод.

Проектът на решението за създаване на филиал ще бъде изпратен за съгласуване от министъра на културата. 

 

Снимка: Архив Музей Дом на хумора и сатирата