Проектът за бюджет на Община Габрово за 2022 г. е в процес на подготовка. Целта на средствата, предвидени в него е да решават проблеми, да подкрепят развитието на града, да подобряват качеството на живот.

За Община Габрово е изключително важно да чуе предложенията на габровци по новата финансова рамка!

Изпратете ни Вашите предложения към Бюджет 2022 в срок до 15 декември 2021 г. по един от следните начини:

1.Чрез специално разработената електронна форма на адрес:  https://gabrovo.bg/budget2022/;

2.Чрез мобилното приложение Komitet.BG, като за целта трябва да изтеглите и инсталирате приложението, и да добавите идея в категорията "Предложения за Бюджет 2022 г. на Община Габрово". Насоки за работа с мобилното приложение можете да намерите тук - https://www.gabrovo.bg/bg/news-article/10364;

3.На хартиен носител в деловодството на Община Габрово.