Национален фонд „Култура” към Министерството на културата одобри проектно предложение на Регионална библиотека „Априлов - Палаузов” по програма „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно – историческото наследство” на стойност 5490 лв. Изпълнението на проекта е до 30 август 2022 г.

Програмата цели компенсиране на част от увеличените разходи за електрическа енергия по утвърдените нови цени на електрическа енергия през 2021 г. и финансово подпомагане на библиотеката за осъществяване на основните й дейности.

Дейността на Регионална библиотека „Априлов - Палаузов” се осъществява в основната сграда на пл. „Възраждане” с площ 1541 кв.м, Детски отдел и хранилища в сградата на НЧ „Априлов – Палаузов” с площ 391 кв.м и филиал на ул. „Йосиф Соколски” с площ 179 кв. м.