На 26 април 2016 г. доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества преминаха обучение за оказване на първа помощ и подкрепа на лица, изпаднали в беда. Няколко прости, но много ефективни действия и правила за спасяване на човешки живот те научиха от д-р Георги Шандурков - директор на габровския Център за спешна медицинска помощ.

Обучението на доброволците от МСНВ е част от реализацията на проект iHELP, представляващ интегриране на мобилно приложение за бързо известяване при спешна нужда от помощ, сформиране на екипи от спасители-доброволци и създаване на мрежа от ползватели на приложението.

Проектът се осъществява от „Айхелп България” ООД, с финансовата подкрепа на Община Габрово. Мобилното приложение iHELP е безплатно за всички граждани на територията на община Габрово.