14 февруари - празникът Трифон Зарезан, ще бъде отбелязан в ЕМО „Етър“ с традиционна обредност, свързана с празника, представена от фолклорната група при читалище „Отец Паисий-1922“ от село Богатово. Началото е в 10:30 часа пред Саковата къща, а за този ден входът в ЕМО „Етър“ ще е свободен.

Според етнографски източници за габровския край, най-ранният пролетен празник - Зарезан или Трифон Зарезан, е празнуван на 14 февруари. Посветен на лозарите и на лозята, той е отбелязван предимно в селата с развито лозарство. В своето етнографско проучване „Традиционен бит, обичаи и вярвания в Габровско“ Стефан Моллов посочва, че това са селата: Враниловци, Армени, Лоза, Поповци, Прахали, Киевци, Русевци, Здравковец, Влайчовци, Гиргини, Гарван, Янковци. Обредността включва няколко основни момента – „зарязване“ на лозето, избиране на „цар“ на лозята, а денят завършва с буйна веселба.

Рано сутринта стопанката приготвя прясно изпечен хляб, печена кокошка или свинско месо, напълва бъклицата с вино, слага всичко това в шарената торба на стопанина и го изпраща на лозето.

Там той символично „зарязва“ лозите, като отрязва по няколко пръчки от три лози, които се поливат с вино, за да се роди много грозде. След зарязването всички мъже се събират и избират „цар“ на лозята. Това е стопанинът с най-добре гледано лозе и най-хубаво вино. На главата на „царя“ поставят корона от сплетени лозови пръчки. След това слагат обща трапеза и започва веселба. Накрая натоварват „царя“ на шейна, теглена от лозарите. С песни и свирни всички се връщат в селото, където минават от къща на къща и всеки стопанин черпи най-напред „царя“, а после и всички останали с вино или ракия.

Смята се, че колкото по-пиян е „царят“, толкова по-голямо ще е плодородието.