На Първи март деца и стажанти, посещаващи Център за обществена подкрепа към Община Габрово, поздравиха потребителите на Дневен център за възрастни хора с увреждания, като ги закичиха със собственоръчно изработени мартеници и им подариха сувенири, изработени от  тях.

Децата и специалистите от Център за обществена подкрепа бяха посрещнати от екипа и потребителите на Дневния център изключително сърдечно.

Създадени бяха нови приятелства и бяха договорени бъдещи съвместни дейности.