Публична дискусия на проекта на Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023 ще се проведе този петък, 10 март, от 16.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

Предложения и коментари към проекта на стратегията могат да бъдат подавани на мейл zeleno@gabrovo.bg до 10 март 2017 г.

Проектът на стратегията е разработен в рамките на проект № PF 022-038/11.04.2014 г. „Цветен град“, съфинансиран по Фонд „Партньорство“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.