Във връзка с изграждането на обект "Път III - 5004 Обход на град Габрово" на 14.03.2017 г. ще се извършат взривни работи от 14 до 16 ч. в района на землището на кв. Велчевци и кв. Гачевци.

Взривното поле се намира на билото на хребета над язовир Гачевци. От фирмата изпълнител умоляват гражданите да не предприемат дейности в оказания район до приключване на взривните работи. Те ще бъдат извършени от фирма „Илмакс” ЕООД, град Габрово, с отговорник инж. Илиян Ганчев.