С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Път III-5006 „Габрово-Узана“ ще бъде затворен за движение за всички ППС на 14.09.2017 г. от 10.00 до 17.00 часа, във връзка с извършване на строително монтажни работи на „Хаджицонев мост“ в гр.Габрово и изграждане на временно съоръжение.

ОПУ-Габрово