Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационният център към Община Габрово, съвместно със служители от сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Габрово, стартираха през учебната 2017/2018 г. превантивна програма за повишаване на информираността на учениците в 11-ти и 12-ти клас относно рисковете при употреба на психоактивни вещества.

Повод за провеждане на превантивната кампания е фактът, че през последните месеци се наблюдава увеличаване на случаите, в които млади хора шофират след употреба на наркотици. Сред подрастващите съществуват много митове относно вредата от употребата на дрога и е налице подценяване на рисковете, свързани с шофиране след употреба на алкохол.

В рамките на часовете на класа специалистите от Община Габрово и „Пътна полиция“ запознават учениците с ефектите върху способността за разумна преценка и безопасно шофиране след употребата на алкохол и различните видове психоактивни вещества, с последиците за лицата, направили такива нарушения.

Младежите получават компетентна информация от специалистите и имат възможност да обсъдят с тях всичко, което ги интересува. Срещите на служители от Превантивно-информационния център и „Пътна полиция“ започнаха в началото на месец октомври в Национална Априловска гимназия. До края на учебната 2017/2018 г. се надяваме всички единадесетокласници и дванадесетокласници в Габрово да имат възможността да се включат в превантивната програма на Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово.