Педагожките от ПМГ „Акад. Ив. Гюзелев“  Калина Ботева и Габриела Стоянова предадоха опита си, свързан с превенция на рисковото поведение сред ученици, който натрупаха след участието си в двуседмичен стаж във Варшава.

В Деня на народните будители ученици от клуб „Орбита“ към природо-математическата гимназия в Габрово и доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества към Община Габрово проведоха обучение за превенция на зависимости по подхода „връстници обучават връстници“. Калина Ботева и Габриела Стоянова представиха иновативни методи и техники за работа с младежи, прилагани в Полша от Полското дружество за противодействие срещу наркоманиите, в основата на които стоят принципите на позитивната профилактика.

Благодарение на сътрудничеството на Общински съвет по наркотични вещества – Габрово с полската фондация „Стефан Батори“ и реализираният проект „Орбита“ на Община Габрово, през учебната 2017/2018 г. в ПМГ „Акад. Ив. Гюзелев“ ще се приложи пилотно полския модел за превенция  на рисковото поведение сред подрастващите.

Сформираният от ученици на гимназията клуб „Орбита“, с помощта на двете обучени в Полша педагожки, както и с методическата подкрепа на Общински съвет по наркотични вещества, ще започнат реализирането на различни дейности, с които да подобрят училищната среда, да въвлекат повече техни връстници в интересни и атрактивни занимания за стимулиране на здравословния начин на живот, чрез подкрепа на креативността и талантите им.

На проведеното на 1-ви ноември обучение бяха планирани и първите инициативи на клуб „Орбита“, които младежите имат желание да осъществят до края на годината.