Доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества преминаха обучение, свързано с борбата срещу трафика на хора. Експертите от фондация „А21“ влязоха в ролята на обучители в организираната от Общински съвет по наркотичните вещества проява.

А21 е глобална неправителствена организация, която се бори с трафика на хора и формите на съвременно робство по целия свят.

Доброволците получиха информационни материали, разработени тренинги и приложиха наученото в практически упражнения. Целта на тренинга е  младежите да станат част от каузата на организацията, като говорят и запознаят с проблема връстниците си.

Предстои провеждането на тренинги във всички гимназии в града, които ще се осъществят с подкрепата на училищните ръководства, специалистите от Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – Габрово. В часа на класа доброволците ще споделят наученото със своите съученици като техни обучители.