Баба Марта дари габровци с мартенички за здраве, късмет и берекет, пожела им щастие и радост. Тази година специално внимание беше отредено на потребителите на социалните услуги в града. Тя посети Дневния център за деца с увреждания и Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в кв. Велчевци.

След това се отправи към Центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания в кварталите Борово и Трендафил.

Не пропусна да се отбие при децата от Дневния център за деца с увреждания. Накичи с мартенички потребителите от Дневния център за пълнолетни лица с увреждания, Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Келер“, Звено „Майка и бебе“, Домашния социален патронаж и Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства.

По-рано през деня Баба Марта посети Община Габрово и се срещна с кмета Таня Христова,

заместник-кметовете инж. Нела Рачевиц, инж. Климент Кунев и арх. Николай Меразчиев,

секретаря на Общината Полина Тихова и Общински съвет – Габрово.

Тя не пропусна да сподели с тях идеи за подобряване живота на възрастните хора в града и по-качественото предоставяне на социални услуги за тях. Мартеничките, които подари на габровци са изработени от местния Дневен център за стари хора, Центъра за обществена подкрепа към Община Габрово и младежите-доброволци към Общинския съвет по наркотични вещества.

В продължение на добрите първомартенски традиции, екипът на Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства посети малките пациенти в обновеното детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ в Габрово. Баба Марта закичи деца, родители и медицинския екип на отделението.