Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия публикува покана за кандидатстване за наградите „RegioStars 2018“ с краен срок 15 април 2018 г. Това е единайсетото издание на конкурса, който се провежда от 2008 г. насам. Целта е да се открият успешни проекти в сферата на регионалното развитие, които да бъдат пример и да насърчат други региони, като начин за увеличаване на иновациите.

Наградите са в пет категории: „Подкрепа на интелигентния промишлен преход“, „Постигане на устойчивост чрез ниски въглеродни емисии“, „Създаване на по-добър достъп до обществени услуги“, „Справяне с предизвикателствата на миграцията“ и темата на 2018 г. – „Инвестиране в културното наследство“.

Кандидатурите за престижното отличие ще бъдат оценени от независимо жури, а представители на класираните проекти ще бъдат отличени със сертификат и медал. Награждаването ще се състои на 9 октомври 2018 г. в Брюксел по време на официална церемония в рамките на Европейската седмица на регионите и градовете. Печелившите във всяка категория ще получат кратко видео за проекта си и промоционален пакет в социалните медии.

Предложенията трябва да бъдат изпратени от регионалната или местната отговорна структура или от ръководителя на проекта с одобрението на управляващия орган на финансиращата програма.

Допълнителна информация и формуляр за кандидатстване са публикувани на електронен адрес: http://regiostarsawards-d.dev01.cf.pragmawork.com/login.php