Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към Община Габрово стартираха кампания за популяризиране на дейностите си за превенция употребата на психоактивни вещества сред младите хора.

В рамките на кампанията предстоят срещи с ученическите съвети в габровските училища, по време на които специалистите от ОбСНВ и ПИЦ ще представят инициативите, предстоящи за реализация през 2018 г. Ще бъде изработен и механизъм, чрез който ученическите съвети да ги популяризират, да мотивират и стимулират своите съученици за активно включване в тях.

ОбСНВ и ПИЦ осъществяват различни дейности в сферата на доброволчеството, спорта, изкуствата, туризма, с които предлагат алтернативи на рисковото поведение и промотират здравословния начин на живот. Партньор във всички инициативи са участниците в Младежкия съвет по наркотични вещества, които активно работят в рамките на Лидерска програма, имаща за цел мотивирани млади хора да помагат на други млади хора в усвояването на знания, развиването на умения и формирането на нагласи за здравословни решения и поведенчески избори, чрез организирани или неформални дейности.

На 6 март бе проведена първата среща с представители на ученическия съвет на СУ „Отец Паисий“. Чрез интерактивни упражнения и презентации, бе представена дейността на ОбСНВ, ПИЦ и Младежкия съвет по наркотични вещества и бе договорено бъдещото сътрудничество с ученическия съвет и учениците от „Отец Паисий“.