През изминалата седмица екипът на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към Община Габрово проведе обучения за превенция на зависимости на ученическите съвети от четири габровски училища. Тренингите имаха за цел да предоставят на учениците достоверни знания за психоактивните вещества, както и да се обсъдят причините и последиците от различни рискови поведения на младите хора.

Злоупотреба с алкохол и цигари, употреба на наркотици, прекомерно използване на социалните мрежи, зависимост към компютърни игри – какво кара учениците да търсят начини за бягство от реалността обсъждаха участниците през четирите дни на обучителните семинари. И още по-важния въпрос – какви алтернативи биха откъснали младежите от дейности, застрашаващи тяхното физическо и психическо здраве и нарушаващи нормалния им социален живот.

По време на тренингите бе обсъдена и важната роля на представителите на ученическите съвети, като партньори на ОбСНВ и ПИЦ - Габрово в осъществяването на различни превантивни дейности за ограничаване на проблема с употребата на психоактивни вещества. И как всеки един от тях би могъл да помогне на свой приятел, който е попаднал в мрежата на наркотиците.

Специалистите от Община Габрово приканиха младежите да се обръщат към тях винаги, когато им е необходимо съдействие и подкрепа по проблеми, свързани с употребата на психоактивни вещества.

В обученията се включиха се общо 72 ученици от СУ „Отец Паисий“, ПТГ „Д-р Никола Василиади“, ПГТ „Пенчо Семов“ и Национална Априловска гимназия.