18 февруари 2020, 17:37

Предоставяне на de minimis на спортни клубове в община Габрово

Указания за предоставяне на минимална помощ de minimis, съгласно Регламент /ЕС/ 1407/2013 от 18.12.2013 г., на спортни клубове регистрирани и развиващи спортно - тренировъчна дейност на територията на община Габрово