Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 25 вакантни длъжности за офицерски длъжности във Военномедицинска академия – София.

Длъжностите, за които може да се кандидатства са:

„Лекар в Първо отделение „Ортопедия и травматология“ в Многопрофилна болница за активно лечение – София”;

„Заместник-началник на медицински пункт във военно формирование 54800-София в медицински пунктове към ВМА”;

лекари в медицински пунктове към МБАЛ – Варна, Пловдив, Сливен и др.

 Изисквания:

- минимално образование и квалификация – магистър-лекар;

- да не са по-възрастни от 40 години;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство;

-  да нямат друго гражданство.

Телефони за информация: 0882 55 20 15, 066/805531.

Документи се подават във Военното окръжие на ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4, до 31.01.2020 г.