О Б Я В А


Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати, изпълнявали военна служба, за вакантна длъжност за войник във военно формирование от състава на Съвместното командване на силите

Длъжността, за която може да се кандидатства е:

„Младши пожарникар“ в звено „Пожарна безопасност” във военно формирование 26690 – Павликени.

Изисквания:

- да не са по-възрастни от 44 години;

 - да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;

- да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);

- към датата на приемане на в.служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл.160 за военно звание.

Телефони за информация: 0882552015, 066/805531.

Документи се подават във Военното окръжие на ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4, до 28.02.2020 г.