На основание чл. 25, ал.1 и във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС уведомява собствениците на поземлен имот за предстояща процедура по принудително отчуждаване, във връзка с отваряне на улица с осови точки 64-61 между кв. 9 и 10 по плана на гр. Габрово , кв. Войново.

 

Отчуждителна процедура 184 KB