СЪОБЩЕНИЕ

          Във връзка с годишното приключване на 2020 г., декларацията по чл.8, ал.2 от Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка за месец ноември 2020 г. следва да бъде подадена в периода до 02.12.2020 г. включително в деловодството при Община Габрово.

          Изплащането ще се извърши на 04.12.2020 г.

През месец януари 2021 г. заедно с декларацията за месец декември 2020 г., отново трябва да се  потвърди, че през месец ноември 2020 г. не е получавана издръжка, с декларация по образец.