Община Габрово обявява покана за публично-частно партньорство чрез наемане на три обекта в квартал „Шести участък“. Помещенията ще могат да се използват за малък бизнес, търговия на дребно, творческа дейност, създаване на продукти и услуги, характерни за творческите индустрии, ателиета, студия, офиси, галерии и други.

Победителите в конкурса сключват споразумение за партньорство с Община Габрово, чрез което получават безплатни стимули: консултиране по избор относно маркетингови дейности и реклама, разработка на уебсайт и онлайн магазин, интериорен дизайн или оформление на витрина; абонамент за свободно паркиране в платената зона на кв. „Шести участък“; безплатен интернет; членство в Габровската търговско-промишлена палата и услуга до 100 лв.; разпространение на рекламни материали от Туристически информационен център; популяризиране на бизнеса през каналите на Община Габрово.


ОБЕКТ № 1: Обект – публична общинска собственост,  с идентификатор 14218.510.294.1.2 по КККР на гр. Габрово, намиращ се на етаж 1 в Дечкова къща (недвижима културна ценност).

Местонахождение на имота: ул. „Опълченска“ № 8, гр. Габрово

Текущо предназначение: Ретро дрогерия

Площ: 35 кв. м

Месечен наем: 245.00 лв.

Срок на договора: 2 години

 


ОБЕКТ № 2: Обект – частна собственост,  с идентификатор 14218.510.562.1.7/1.8 по КККР на гр. Габрово, намиращ се на етаж 0 в жилищна сграда.

Местонахождение на имота: ул. „Опълченска“ № 45, гр. Габрово

Текущо предназначение: Магазин за промишлени стоки

Площ: 40 кв. м

Месечен наем: 350.00 лв. (първите 6 месеца), 400.00 лв.(останалите 18 месеца) *Възможност за отстъпка при наемане на обект № 2 и обект № 3 заедно

Срок на договора: 2 години

  


ОБЕКТ № 3: Обект – частна собственост,  с идентификатор 14218.510.562.1.10 по КККР на гр. Габрово, намиращ се на етаж 0 в жилищна сграда.

Местонахождение на имота: ул. „Опълченска“ № 45, гр. Габрово

Текущо предназначение: Магазин за промишлени стоки

Площ: 19 кв. м

Месечен наем: 240.00 лв. (Възможност за отстъпка при наемане на обект № 2 и обект № 3 заедно)

Срок на договора: 2 години

  


График на конкурса

9 май 2022 г. – обявяване на поканата;

9 – 31 май 2022 г. – приемане на формуляри за участие;

1 – 24 юни 2022 г. – оценка на кандидатурите и разпределяне на обектите;

до 24 юни 2022 г. – обявяване на резултатите;

27 юни – 27 юли 2022 г. – подписване на договори с наемодателите и споразумения за партньорство с Община Габрово;

до 30 септември 2022 г. – стартиране на бизнеса/дейността.


Потенциалните кандидати могат да заявят желание за оглед на място чрез електронна поща projects@gabrovo.bg. Въпроси по условията на публично-частното партньорство се приемат на същия имейл до 25 май 2022 г.

Пълната информация по поканата и документи за кандидатстване можете да изтеглите по-долу.

09.05.2022
Покана за ПЧП чрез наемане на обекти в кв. „Шести участък“ 6.07 MB