Вече пета година Община Габрово подпомага финансово двойки с репродуктивни проблеми по пътя им до инвитро процедурата. Подкрепата, която осигурява общината е за провеждане на всички изследвания и процедури, касаещи подготовката преди инвитро опита им. За осъществяване на тази подкрепа, с Решение на Общински Съвет - № 290/20.12.2012 г., е приет Правилник за финансово подпомагане на двойките и лицата, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми. В този Правилник са уточнени критериите за отпускане на финансовата помощ, реда и начина за подаване на документи, както и начина за получаване на средствата. Финансовата помощ е в размер до 1 000 лв. на двойка, за изследвания, манипулации, прегледи и процедури до инвитро процедурата.

През 2013г. са разпределени 15000 лева от бюджета на община Габрово между 21(двадесет и една) двойки подали заявления за финансово подпомагане, разгледани  и одобрени от Комисия, назначена със заповед на кмета на община Габрово. За календарната 2013 година са родени 5 бебета.

През 2014 година двойките с репродуктивни проблеми подали заявления  са 31(тридесет и една). Комисията разпредели  сумата от 15000лв. между 27(двадесет и седем) от тях.

Семействата с репродуктивни проблеми все по-често търсят подкрепа и съдействие от общината. За 2015 година в бюджета на община Габрово са предвидени 20000 лева за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на общината. Подпомогнати са 27 двойки, родени са 8 бебета.

 През 2016 година в бюджета на община Габрово са предвидени 30000 лева за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на общината. С решение на Общински съвет Габрово №215/24.11.2016г. допълнително са отпуснати 5000 лв. Подпомогнати са 27 двойки. Родените бебе са 4.

За 2017 година в бюджета на Община Габрово са предвидени 35 000 лева за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми.

Община Габрово набира Заявления за финансова подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми целогодишно. За повече информация: Община Габрово, дирекция „Образование и социални дейности“, Даниела Пенева – телефон за контакти: 066/818 390.