План за действие към Общинската стратегия срещу злоупотребите с наркотични вещества 2020 - 2024 305 KB
Резултати от анкетно проучване на нагласите на родителите относно употребата на ПАВ - 2021 година 728 KB
Информационна брошура за дизайнерската дрога „Новата опасност! 8.67 MB
Резултати от анкетно проучване сред ученици, свързано с психоактивните вещества през 2020г. 1.30 MB
Наръчник за родители 8.39 MB
Проучване сред родители 2.86 MB