Пълен списък с магазините, в които могат да се ползват ваучерите, предоставени от Фонд COVID-19
Списък 159 KB