На 5 декември светът отбелязва Международния ден на доброволеца, като символ на всички моменти, в които можем да почувстваме и да бъдем свидетели на значението на думи като грижа, емпатия и ценност. Със своята активност и добри сърца, жителите на град Габрово все по-често се включват в инициативи и дейности, с които допринасят за благополучието на града и оказват подкрепа на своите съграждани. Защото само когато сме заедно можем да бъдем силни, да вярваме и да се борим.

Община Габрово изказва своята искрена благодарност и признателност към изявилите съпричастност и подкрепа габровци!


Доброволци в подкрепа на МБАЛ "Д-р Тота Венкова"

Доброволци, участвали в кампанията #Заедно ще се справим

"Габровските майки даряват надежда"

"Водните духчета"

Интеракт клуб Габрово

Група "Toxicity"

Деница Миларова

Татяна Пеева

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Кметско наместничество Златевци

НЧ "Зора-1872", кв. Нова махала

НЧ "Искра-1954", кв. Лютаци

НЧ "Просвета – 1931", с. Новаковци

НЧ "Светите братя Кирил и Методий – 2006", с. Райновци

НЧ "Постоянство – 2012", с. Армените

НЧ "Наука – 1902", с. Враниловци

НЧ "Дядо Стойно – 1927", с. Поповци