29 април 2022

Отговор на питане на г-н Николай Петков

29 април 2022

Отговор на питане на г-н Цветомир Цанков

29 април 2022

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

29 април 2022

Отговор на питане на г-н Йордан Ташков

1 април 2022

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

1 април 2022

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

25 февруари 2022

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

25 февруари 2022

Отговор на питане на г-н Иван Христов

25 февруари 2022

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

25 февруари 2022

Отговор на питане на г-н Здравко Кънчев

28 януари 2022

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

28 януари 2022

Отговор на питане на г-н Николай Петков

28 януари 2022

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

28 януари 2022

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

28 януари 2022

Отговор на питане на г-н Григор Григоров

31 декември 2021

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

31 декември 2021

Отговор на питане на г-н Тодор Тодоров

31 декември 2021

Отговор на питане на г-н Григор Григоров

31 декември 2021

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

31 декември 2021

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев