20 август 2021

„ФестивалНО в квартала“

Проект по ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
23 февруари 2021

„Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на ДК „Емануил Манолов“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.