7 март 2022

„Узана поляна фест“ участва в конкурса „Нов европейски Баухаус“

Кандидатура за наградите на Европейската комисия
12 януари 2022

„Местни собственици на енергия“ (LOOP)

Проект по програма „Лайф“ 2021-2024 г. на Европейския съюз
12 януари 2022

„Сътрудничество между градове/региони и енергийни кооперативи като средство за ускоряване на енергийния преход“ (TANDEMS)

Проект по програма „Лайф“ 2021-2024 г. на Европейския съюз
26 октомври 2021

„Способност за възлагане на обществени поръчки – внедряване и стимулиране на иновациите“ (PROCEDIN)

Проект по програма на ЕС „Хоризонт Европа“ 2021—2027 г.
20 август 2021

„ФестивалНО в квартала“

Проект по ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, ФМ на ЕИП 2014-2021 г.