Адрес: гр. Дряново, ул. „Шипка” № 164

Управител: Нели Тодорова

Тел.:  0676 7 16 66

Работно време управител: 08.00 - 17.00 ч.

E-mail: hospicegabrovo@abv.bg

Web site: https://hospicegabrovo.org/

Услугата може да се използва от лица:

 • Възрастни хора с тежки заболявания;
 • Прекарали инсулт;
 • Страдащи от онкологични заболявания;
 • Тежко болни в напреднал стадии на болестта.

Услугата предлага:

 • стационар с разкрити 30 легла за пациенти от територията на областта;
 • 24 часа медицинско наблюдение, сестрински грижи  и санитарно обслужване;
 • 24 часова грижа и наблюдение на тежко болни, поставяне на инжекции, системи, обезболяване;
 • консултация със специалисти при нужда;
 • рехабилитация;
 • четирикратно хранене с възможност за диетично хранене при нужда;
 • социални и духовни грижи;
 • пълно хигиенно обслужване и пране на постелъчно и лично бельо и дрехи.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

За жителите на Община Габрово, 750 лв. от общата сума - 1200 лева на месец се поема от общината. За настаняване в Регионален хоспис с финансовата подкрепа на Община Габрово потребителите следва да отговарят на следните критерии:

 • Да са с някой от следните заболявания: Злокачествено новообразувание в терминален стадии, състояние след тежък мозъчен инсулт, паркинсонов синдром, захарен диабет с късен дегенеративен синдром, хронична бъбречна недостатъчност, в тежко състояние;
 • Да са насочени за настаняване от личен лекар;
 • Да са с постоянен и настоящ адрес на територията на община Габрово, последните 2 години;
 • Да няма сключен договор срещу задължение за издръжка и гледане;
 • В особени случаи, когато спешно нуждаещ се от грижа не разполага с никакви средства и няма роднини, които да могат да заплатят част или цялата сума, издръжката изцяло се поема от съответната община и от дарители;
 • От средно месечната сума на доходите на лицето  и близките (съпруг/съпруга и роднини по права линия до първа степен или, при липса на такива, до втора степен), за 6(шест) месечен период се изважда сумата от 900 лв. и остатъкът е основа за изчисляване средно месечния остатък от дохода, който не трябва да надвишава 560,00 лв. на човек.