Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


23 юли 2021

Резултат от подбор по документи за длъжностите санитар и хигиенист по проект BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово“ (направление 2)

20 юли 2021

Детска ясла "Славейче" - Габрово обявява свободно работно място за длъжността медицинска сестра

20 юли 2021

Списък на кандидатите за работа на длъжност главен експерт в отдел „Информационни и комуникационни технологии" – Община Габрово, допуснати до подбор

20 юли 2021

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за длъжността старши инспектор - контрол по управление на отпадъците в ОП “Регионално депо за неопасни отпадъци“

15 юли 2021

Община Габрово набира кандидати за длъжността медицинска сестра/медицински специалист в Детска градина "Перуника“ (база № 1) - гр. Габрово

15 юли 2021

ЦНСТДМУ „Хризантема“ - Габрово набира кандидати за работа на длъжност социален работник

12 юли 2021

Списък на допуснатите до подбор кандидати за длъжността старши инспектор в Общински инспекторат - Община Габрово

12 юли 2021

Резултат от процедура по подбор за длъжността младши експерт в отдел „Финанси и бюджет“ – Община Габрово

9 юли 2021

Детска градина "Мики Маус" - Габрово обявява свободно работно място на длъжност детски учител (за филиала на детската градина в село Враниловци; разновъзрастова група)

8 юли 2021

Община Габрово обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Стопанска дейност и жилищна политика“

7 юли 2021

Община Габрово обявява конкурс за длъжността началник-отдел "Счетоводен"

6 юли 2021

Военно окръжие – Габрово набира кандидати за 155 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски

5 юли 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност главен експерт (по трудово правоотношение) в отдел „Информационни и комуникационни технологии“

1 юли 2021

Общ работник към ОП "Регионално депо за неопасни отпадъци "

1 юли 2021

Инспектор- контрол по управление на отпадъците към ОП "Регионално депо за неопасни отпадъци"

28 юни 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши инспектор в Общински инспекторат

25 януари 2021

Стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ на трудов договор за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

22 юли 2019

Прием на заявления от лица, желаещи да работят като асистенти по Механизма за лична помощ